Før zarens besiddelse.

Kejserensvej 1 var oprindeligt kun en have tilhørende kammerherre Gedde i 1813. Den lå ved udsigtspunktet i slotshaven, der kaldtes Kikkenborg, og herfra havde man et smukt skue ud over byen. Tømrer Søren Larsen opførte et hus her omkring 1853, som han solgte til tømrermester Frederik Hansen i 1856. Huset fik navnet ”Svalereden”. Genremaleren August Poul Plum overtog huset 1858-1866. Han havde undervist Christian IX’s døtre i maleriets teknik og mysterier på slottet. August Poul Plum har blandt andet malet ”Et fredensborgsk landskab med Asminderød kirke”,1859. Da han døde 1876, blev han begravet på Asminderød kirkegård.

I 1866 købte birkedommer Andreas Hjorth Grove villaen, som han havde planer om at trække sig tilbage til, når han gik på pension. Men så fik kejser Alexander III lyst til at blive dansk godsbesidder, og så gik det anderledes for Andreas Hjorth Grove. “Jeg ville sætte pris på at eje sådan rigtig for mig selv et hus og en grund i dette Fredensborg, der er blevet mig så kært,” erklærede zaren ved taflet den 10. september 1885. Og det sivede ud, at han havde fået kig på den højt beliggende villa på skrænten. Birkedommeren ville nok grumme nødigt af med den, men en klækkelig købesum på 25.000 kroner og en zar siger man ikke nej til.

Billedet er fra før zarens ombygning.