Fredning

I november 2016 blev Kejserens Villa indstillet til fredning. Processen er i gang. Der er i vores optik ingen tvivl om, at dette er den rigtige beslutning. Kulturhistorien er enestående – ikke kun i dansk henseende, men ligesåvel internationalt. Det forklarer også, hvorfor en russisk statskanal var forbi Kejserens Villa i juli måned og lave et program om Alexander og Dagmars danske villa, der blev foreviget på et farbegeæg i 1890. Derudover er der mange særlige arkitektoniske særtegn, der er helt unikke i Danmark. Forsatsruderne findes ikke i nogle andre huse i Danmark. Forsatsvæggene i stueetagen er også ganske unikke. Placeringen højt på “Kikkenborg” på kampestenene i et lokalmiljø med mange fredede huse giver et unikt fredningsforslag med særlig arkitektur og enestående kulturhistorie.

Vi afventer spændt det særlige bygningssyn og deres oplevelse af fredningsværdierne i Kejserens Villa.