Gitterlåge

Dahl + Damborgs Smede- og maskinværsksted, Dannebrogsgade 5, udførte 1888 arbejder på Hans Majestæt Kejser Alexander III af Ruslands villa i Fredensborg. Samtidig opførte de også det Blomsterhus/orangeri på siden af huset. Gitterlåge er beskrevet som: “En jerndør og to sidepaneler”.

Det har ikke været et højt prioriteret arbejde at rense metallet for gamle rester, hvilket har medført at dette arbejde har taget den gode del af 5 år, siden vi gik i gang med det. Nu står den endelig færdig med 24 karat bladguld i stjernen. Den er efter rensning malet med mønje og grafit. Mæanderborten i gitterlågen går igen i håndtaget på dørgrebet i kælderen og på samtlige udvendige dørgreb på huset. I folkemunde i Fredensborg går der historier i byen om, at denne “tunnel – indgang” fører hele vejen op til Fredensborg Slot.