Renovering af badeværelse

Husets seneste badeværelse var fra 1967. Under mosaikstifterne på gulvet var et terrazzogulv.

Terrazzoen kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet og zaren skulle også have sidste nye mode i sit danske hus.

Stenblandingen er kopieret, samtidig med at der er kommet lidt mosaik i midten af gulvet. Den sorte/hvide stift i mosaikken korresponderer med gulvet i orangeriet.

This slideshow requires JavaScript.