Kalkning af facade

Kalkning af facader på huse er den mest diffusionsåbne form for overfladebehandling der findes. Murværket kan ånde og det er nemt at vedligeholde.

Kejserens Villa har været kalket på nord- og østfacaden, de to andre facader står i de oprindelige gule og røde sten. Årsagen hertil skal nok findes i at vest- og sydfacaden har været bevokset og dermed grøn. Man kunne derfor ikke helt se forskellen… Ikke desto mindre har huset to facader eller ansigter.

This slideshow requires JavaScript.